Náo nức ngày tập trung

Sáng hôm nay, 21 tháng 8 năm 2015, học sinh tập trung chuẩn bị cho năm học mới.

Một số hình ảnh ngày học sinh tập trung 

 

Bài viết liên quan